Dagbok Augusti månad

Ralph var med mig två veckor

English further down

Nu var jag ensam igen. Låg kvar på Kalymnos ända till 9/8. Hett var det, orkade ingenting, orkade knappt med mig själv ens. Jag tänkte att jag måste ut på böljan igen innan jag förgås.
Hade fått reda på att jag kunde åka hem i slutet av augusti för att vara med på min kompis Pärs bröllop.
Skall även ombesörja att min båtvagn, som varit uthyrd senaste vintern, blir bortforslad och uppställd hos Tore på hans husvagnsparkering. Tore har dragit båten till och från hamnen de senaste åren. Timingen perfekt för bröllop och vagntransport.
Gott om tid ännu.

9/8
Lämnar Kalymnos för motor. Rakt emot och skapliga vågor, tog det piano så att säga. 3,5 timmar senare och 9 M är jag i Emborios, den lilla trevliga byn längst upp på Kalymnos. Här fanns inte en chans att lägga till vid bojen ensam, bra med vind. Lade ut ankaret istället.

10/8
Vid 9-tiden åkte ankaret upp och fortsatte med motorgång upp till Lakki på Leros. 3 timmar och 13 M. Här ankrade jag ånyo och tog dingen till land för att handla lite grönsaker och Mythos öl. Grönsaker är just en vara som är lite si och så med här nere, tvärtemot vad man kan tro. Dom importerar och får inte det bästa till öarna, det kanske stannar i Aten. Ölet bryggs i Tessaloniki, på fastlandet så klart. Har funnit att just Mythos är det bästa ölet. Mycket gott!

11/8
Efter 28,3 M och en underbar segling ankom jag till en liten härlig ankringsvik med getter på Agathonisi där vi varit två gånger tidigare. Här var som vanligt nästan ingen växtlighet. Det lilla som fanns består av små låga taggiga grågröna saker och några lite större småbuskar med något som en get kanske kan tycka är lite lyxmat som omväxling till det taggiga. Sen finns ju också enstaka något större ”buskar” som getterna för det mesta ställer sig bakom så man inte ser dom. Det är jättesvårt att överhuvud taget se något djurliv förrän dom plötsligt rör sig lite. En del är svarta, kanske med lite vitt nånstans, och andra är gråmelerade. Perfekt skyddsmaskering. Det kom in en annan segelbåt men den gick runt hörnet in i en annan lite mindre stickgren utom synhåll. Perfekt- ensam.
Uppe på bergssidan håller man på med vägbygge. Två mindre grävmaskiner brummar lite svagt då man kackar ner berget med ett jordspett. Knackandet hörs något högre men försvinner i enformigheten efter en stund. Paradisiskt.

12/8
4 timmar och 20 minuter med motorgång upp till Samos och staden Pythagorion bli denna dags båttripp.,16,6 M.
Målet uppnått. Går in i stadshamnen för att se om det finns en liten plats att tränga sig in på. Slår ett varv utefter alla båtar men det är alltför trångt. Där ligger en svensk båt, och en till. Nåja, får väl ankra utanför tills imorgon så kanske det finns möjlighet att komma in.
Ankrar i lagunen utanför hamnen, hamnar rätt långt ut. Funderar över att flytta längre in så jag inte stör in/utgående trafik. Lite senare tar jag upp ankaret och flyttar längre in, men jag vill inte gå för långt in för där badar folk. Lägger ut ankaret ca 50 m från stranden och backar fast det- då kommer en hamnpolis på motorcykel åkande på vågbrytaren och ropar att jag måste längre in för det skall komma en färja. Ok, upp med ankaret igen och går ännu längre in och släpper det.
Färjan kommer och den är STOR. Dessutom går den långt fram mot mig och skickar ut sitt jätteankare. Sedan backar han in i hamnen. Han tog stor plats.
Jag tog dingen in till stranden, drar upp den en bit och går upp till en Taverna där jag lärt känna folket. Jag beställde halstrad fisk, har inte ätit fisk på länge. Fisken är dyr härnere också. Finns inte så mycket i Medelhavet sägs det.
Jättegott men mycket ben är det i den. Man får in den hel med huvud och stjärt, 2 stycken. Bröd och grönsaker till. Blir mycket mätt.

13/8
Ligger fint kvar och iakttar de andra ankarliggarna och ser nytillkommande båtar gå in i hamnen för att strax efter komma ut igen. Kan från min position inte se om det finns någon lucka i leden, det kan ju finnas en motorbåt, utan mast. Jag kan bara se masterna ovanför vågbrytaren. Får väl vänta lite till.
Framåt middagstid går jag in i hamnen och det ser fortfarande lika fullt ut men jag ser en liten möjlighet att klämma mig in i en liten lucka så jag satsar på det. Lägger ut akterankaret och går fram och in emellan två båtar. Väl framme och nästan vid kajen räcker inte linan längre. Bara ca 4 meter för kort. Tar en annan lina till förlängning och slår en knop emellan. Repet är väldigt styvt av allt salt så det är svårt att få ihop knopen. Släpper ut linan och går fram till kajen och får hjälp med förtöjningen av en dam från den ena svenska båten, hon såg när jag kom in och kände igen mig från föregående dag. Nu ligger jag still väldigt tätt mellan dessa båda båtar. När jag skall hämta hem akterlinan finns det ingen lina fäst i den! Knopen har löst upp sig när den kom ner i vattnet. Tack för det Murphy! Jag låg ialla fall still, kunde inte komma varken fram eller tillbaka. Får fixa det sen. Gå roch hälsar på folket i de andra svenska båtarna som redan känner varandra och dryftar mitt problem. Vi hjälper dig att få upp linan säger dom, inga problem. Vi tar min jolle och går ut med en lång lina för att fästa när vi väl fått upp den. Johan har tagit med sig en liten fin dragg som vi släpper ner där jag tror att linan ligger men får inget napp. Vi går lite längre ut och får då genast upp den. Den har väl slunkit ut en bit då den var sträckt och plötsligt lossnade. Underbart. Johan slår en fin knop och därefter dubbelt halvslag om egen part på vardera sidan om knopen. Den lossar aldrig, garanterat.
Vi firade detta på den ena båten med Pelle och Marie från Uppsala och Johan från Skåne. Vi hade det trevligt ett par dagar tillsammans.
På Samos skall jag inhandla tre T-shirts med text på till Maria i tavernan på Kalymnos. XXL eller så stort det bara går att få säger hon och tillägger: du vet vi är storväxta här i Grekland. Texten på tröjorna är en översättning från engelska av en massa Grekiska ord och meningar. Överst står det : It´s all Greek to me. Jag köpte en sådan när Åsa och jag var där tidigare på Samos och dom blev helfrälsta när dom fick se den. Gick till den affären igen och frågade efter dessa men de hade inte de stora vita med svart text. Men på fredag sa hon skulle hon få in nya. Gott och väl, får väl vänta tills dess.
På fredag hade inga tröjor kommit, men på lördag trodde hon att de kommer. OK, får väl dröja då.
På lördag hade de kommit. Lite sent att lämna Samos idag. Men i morgon så...


På söndag 19/8 lämnade jag Samos efter lite kontroverser med Port Polis. Trodde jag skulle åka i finkan då jag bad honom att skynda på. Det löste sig till slut och han var riktigt trevlig till sist.
Jag hade god vind söderut men lite väl mycket rakt akteröver så jag tillämpade kryssning
på slören. Vinden ökade hela tiden och när jag var strax norr om Agathonisi ringer Åsa och frågar efter hur det står till. Jo tack bara bra, mycket vind så jag tror nog att jag går in till Agathonisi. Jag hade tänkt att gå hela vägen till Lakki på Leros men Port Polisen hade sinkat mig så det var bättre att gå i lä.
Jag gick bort till den vanliga ankringsviken och hade en mycket trevlig eftermiddag och kväll.

20/8
Ankommer Lakki efter 5,5 timmar och 28,5 M. Fin segling hela vägen. Här hade jag för avsikt att skriva på ett kontrakt för att ta upp båten för vintern. Detta resulterade i att jag bestämde att ta upp båten 12 november och sjösätta 10 april. Fem månader på land och jag kunde stanna hemma ca 4,5 månad innan jag måste ner och fixa med utbyte av en del bottenventiler samt bättra på bottenmålningen.
Jag behöver byta ut den originella bottenventilen till toan som väl är bra i våra trakter, då den inte kan frysa sönder pga inneslutet vatten, eftersom den är öppen, men den behöver fettas in för att vara tät och vara lätt att vrida. Nu har den inte blivit servad sedan 15 månader och den blev flitigt använd på kanalerna genom Europa. Det blir bättre med en vanlig kulventil.
På kontoret hos Leros Marina var de mycket trevliga så jag hoppas detta skall genomsyra hela deras verksamhet.

21/8
Tillbaka till Pothia på Kalymnos tog det 3,5 tim att segla de 18,4 M. Alltid lika fint väder. Har inte sett ett enda moln sedan vi lämnade Patras på Pelopenosos då vi fick lite regn på vägen mot Korint-kanalen.
Det var i början på maj. Lika trevligt som vanligt att komma tillbaka hit. Nu skall jag strax åka hem.
Överlämnar tröjorna i Tavernan under stort jubel. Nu ligger Johan här med sin båt. Han är på väg till Kreta för att stanna där för vintern.

23/8
Nu skall jag åka hem för tio dagar. 9,30 går färjan över till Mastikari. Taxi till flygplatsen och väntan på avgång.
Byte i Pisa. Lika varmt där. Orkar inte släpa iväg någonstans utan stannar på flygplatsen och äter lite. Väl hemma hämtas jag på Säve flygplats av Åsa och Malin. Underbart att känna den svenska jorden under fötterna me huuuu så kallt. Bara 16 grader och blåst, tur att jag har en jacka med mig. Temperaturschock!!
Det blir strax varmare när jag kommit hem, verkar som jag tog med mig lite av värmen hem. Gôtt att vara hemma ett litet tag.
Får fixa allt som finns på agendan men först kommer bröllopet på lördag 25/8. Det ska bli mycket trevligt.

English

Now I was alone again. Remained at Kalymnos way to 9/8. Hot it was, could not do anything. I figured I must be out on the waves again before I die.
Had been told that I could go home at the end of August to take part in my friend Pärs wedding.
Shall also arrange for my boat trailer, which was rented out last winter, gets it towed away and parked in Tores caravan parks. Tore has pulled the boat to and from the port in recent years. Timing is perfect for weddings and wagon transport.
Plenty of time yet.

9/8
Leaves Kalymnos with engine. Straight against the waves, and some winds too, took it piano so to speak. 3.5 hours later and 9 M, I am in Emborios, the pretty little village at the top of Kalymnos. There was no chance to moore to the buoy alone, much wind. Put out the anchor instead.

10/8
At 9 o'clock I took the anchor up and went motoring up to Lakki on Leros. 3 hours and 13 M. I anchored again and took the dinghy to shore to buy some vegetables and Mythos beer. Vegetables are just a product that is a bit so-so with down here, contrary to what you might think. They import and may not ship the best to the islands, it might stay in Athens. The beer is brewed in Thessaloniki, on the mainland of course. Have found that Mythos is the best beer. Very good!

11/8
After 28.3 M and a wonderful sailing I arrived to a small lovely anchor bay with goats on Agathonisi where we have been twice before. It was, as usual, almost no vegetation. The little that was made up of small low spiky gray-green stuff and some larger shrubs with something like a goat might think is a little luxury food for a change to the thorny. Then there is also the occasional slightly larger "bushes" that the goats for the most part supports so you can not see them. It's really hard to even see any wildlife until they suddenly moves a little. Some are black, maybe with a bit of white somewhere, and others are dull gray. Perfect protection mask. Another boat came into the bay but went around the corner into a smaller stick arm out of sight. Perfect-alone.
Up on the mountain side there are the process of road construction. Two smaller excavators hums a bit weak when they take the mountain down with a ground spike. Knack force sounds slightly higher but lost in the monotony after a while. Paradise Steam.

12/8
4 hours and 20 minutes with the engine running up to the town of Samos and Pythagorion was this time trip, 16.6 M.
Objective achieved. Going into the city harbor to see if there is a little space to squeeze into. Takes one turn along all boats, but it is too crowded. There is a Swedish boat, and another. Well, I'll anchor off until tomorrow so maybe there is an opportunity to get into.
Anchors in the lagoon off the playa, quite far out. Thinking of moving further in so I do not interfere in / outbound traffic. A little later, I take up the anchor and move further in, but I do not want to go too far in where people bathe. Outputs anchor about 50 meters from the beach, then a port police officer on a motorcycle ride on the breakwater and shout that I must go further in because they are waiting for a ferry. Ok, got up the anchor again and went even further and released it.
The ferry comes and it is GREAT. Moreover, it goes a long way toward me and sends out his giant anchor. Then he runs into the harbor. He took a lot of space.
I took the dinghy to shore, pulling it up a bit and goes up to a Taverna where I got to know the people. I ordered grilled fish, fish I have not eaten in a long time. The fish is expensive down here too. There are not much fish in the Mediterranean they say.
Delicious but a lot of bones in it. You get the whole fish with head and tail, 2 pieces. Bread and vegetables. Will be very satisfied.

13/8
Lying nice looking on the other boats around, seing newcomers enter the harbor just to getting out again. Can from my position not see if there is any gap in the row, there may well be a motoryacht, without a mast. I can only see the masts above the breakwater. I'll Have to wait some more.
At noon, I go into the harbor and it still looks just as full but I see a small possibility to squeeze myself into a small gap so I bet on it. Outputs the stern anchor and goes forward and in between two boats. Once there, almost at the quay there is not enough rope anymore. Only about 4 meters too short. Takes a different line to extend it and makes a knot in between. The rope is very rigid of all the salt so it's hard to get a knot together. Releases the line and goes up to the dock and get help with mooring of a lady from one of the Swedish boat, she saw when I came in and recognized me from the previous day. Now I lie still very close between the two boats. When I shall bring home the aft line, there is no cord attached to it! The knot is dissolved when it went down in the water. Thanks for Murphy! Anyway I was still, could not get either forward or backward. Will fix it later. Visiting the people in the other two Swedish boats. They already know each other and we discuss my problem. We will help you getting up the rope they say, no problem. We take my dinghy and go out with a long rope to attach once we got it up. John has brought a nice little grapnel that we let down where I think the line is, but gets nothing. We go a little further out and then we get it up immediately. It may well have slipped out a bit when it was stretched and suddenly got loose. Wonderful. Johan makes a fine knot and then double half hitch on its own part on each side of the knot. It will not slip, guaranteed.
We celebrated it on one boat with Pelle and Marie from Uppsala and Johan from Skåne. We had some nice days together.
In Samos, I will buy three T-shirts with text on for Maria in the tavern on Kalymnos. XXL or as big as possible she says and adds, you know we are tall here in Greece. The text on the shirts is a translation from English of a lot of Greek words and sentences. On top it says: It's all Greek to me. I bought one when Asa and I was there earlier in Samos and they became excited when they saw it. Went to the store again and asked for them but they had not the great white with black text. But on Friday, she said, she would bring in new. Well, may well wait until then.
On Friday no shirts had arrived, but on Saturday she thought they will. OK, it may well take a while.
On Saturday they had come. A little late to leave Samos today. But tomorrow so ...


On Sunday, 19/8, I left Samos after some controversy with Port Police. Thought I would go to jail when I asked him to hurry up. It all worked out at last and he was really nice in the end.
I had good wind south but a little too much straight from behind so I had to make some cruising. The wind increased all the time and when I was just north of Agathonisi Asa called and asks how things are. Well thanks just fine, much wind so I think I go into Agathonisi. I was about going all the way to Lakki on Leros but Port Police had delayed me so it was better to go to leeward here.
I went to the usual anchor bay and had a very enjoyable afternoon and evening.

20/8
Arrives Lakki after 5.5 hours and 28.5 M. Smooth sailing all the way. Here, I intend to sign a contract to take the boat up for the winter. This resulted in that I decided to take the boat up at november 12 and launch April 10. Five months on the hard and I could stay home approximately 4.5 months before I have to go back to fix the things. I have to exchange some valves and improve the bottom painting.
I need to replace the original bottom valve to the toilet even if it is good up here in our region, it can not freeze due to trapped water, because it is open, but it needs to be greased to be tight and be easy to turn. Now it has not been served since 15 months and it was often used on the channels through Europe. It will be better with a regular ball valve.
The personnel in the office of Leros Marina were very nice so I hope this will be the same for their entire business.

21/8
Back to Pothia on Kalymnos, it took 3.5 hours to sail the 18.4 M. Always nice weather. Have not seen a single cloud since we left Patras on Pelopenosos when we got a little rain on the way to Corinth Canal.
It was in early May. False! I remember now we had one night with a huge rainfall when Marie and Pär was with us early june. But after that no clouds at all.
As nice as always to come back here. Now I just go home for a while.
Delivers the T-skirts in the taverna for great rejoicing. Now Johan is here with his boat. He is on his way to Crete to stay there for the winter.

23/8
Now I will go home for ten days. 9.30 is the ferry to Mastikari. Taxi to the airport and waiting for departure.
Change plane in Pisa. There it is as hot as here. In the airport building it is a nice temperature. Can not think about running away somewhere to have dinner in a place far away so I decide to remain and have something smaller to eat at here.
Back home I was met at the airport Säve by Åsa and Malin. Wonderful to feel the Swedish soil under my foot but huuuu so cold. Only 16 degrees and windy, lucky I have a jacket with me. Temperature Shock!
It is justgetting warmer when I come home, it seems that I took some of the heat with me. Good to be home for a while.
Will fix everything that is on the agenda, but first comes the wedding on Saturday 25/8. It will be very nice.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.09 | 01:57

Hi again. Yeah we are ok. Hope you are as well. We and our boat is now back in Sweden. We want to sell but it can be hard, may be in springtime. Stay well you b

...
09.09 | 20:24

Hi Bjorn

Micheal and Elaine from (Aus registered) ISOBAR 1013 here, we spent some time on Amorgos with you. I trust you are well. where are you now. Cheers M&E

...
10.07 | 19:56

Härligt att höra! Ha en go sommar, Lisa! Kram från Åsa

...
09.07 | 14:34

Roligt att läsa och så otroligt bra skrivet. Kul att följa er. Kram Lisa

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS